neděle 15. dubna 2012

Jak vystoupit z EU - povinné čtení pro euroobčany

Znáte Petra Macha? Jestliže ne, tak vězte, že je to předseda Strany svobodných občanů, liberální ekonom (prosazuje zásadu Laissez Faire), euroskeptik a také autor knihy Jak vystoupit z EU. A právě o té si myslím, že je prakticky povinnou četbou pro uvědomělé občany našeho státu, který jak víte, je součástí Evropské Unie. Ukazuje ji totiž v dost odlišném světle, než se všichni snaží tvářit.

Kniha byla psána v roce 2009 a bezprostředně reaguje na podepsání lisabonské smlouvy, její dopady a diskutuje potenciální možnost vystoupení naší republiky z EU a jeho průvodné jevy. Kdo si doteď myslel, že EU je spolek hodných bruselských chlapců (a daného procenta dívek samozřejmě), vystřízliví. Mach vysvětluje princip eurounijního práva, které je de facto nadraženo našemu, vysvětluje prakticky nulovou šanci naší republiky ovlivnit dění v unii od roku 2014 kvůli novému způsobu hlasování zavedenému právě lisabonskou smlouvou a nabízí východisko z obklíčení bruselských směrnic potlačujících naši státní suverenitu. To vše předkládá bez zbytečné demagogie, racionálními argumenty a podložené fakty, která lze dohledat díky přiloženému seznamu zdrojů.

Čtenář se dozvídá o tom, jak naši zákonodárci schvalovali smlouvy o kterých ani nevěděli jak skutečně znějí a jak Mirek Topolánek podepsal Lisabonskou smlouvu navzdory vlastnímu prohlášení (a de facto tak zradil voliče). Mach také uvádí, že ke třem základním důvodům členství v EU existuje alternativa - vojenskou ochranu nám zaručuje NATO, volný obchod smlouva o Evropském hospodářském prostoru.

Pokud se chcete o EU dozvědět o něco víc, než nám říkají obyčejná média a chcete se to dozvědět bez zbytečných řečí a fakticky, přečtěte si Jak vystoupit z EU. Je to zajímavý pohled do toho, jaké síly momentálně ovládají Evropu. A docela dobrý důvod, proč volit svobodné, kteří snahu o omezení vlivu EU v programu mají.

Knihu můžete zdarma (a legálně) stahovat z webu Petra Macha: http://petrmach.cz/cze/stranka.php?sekce=110
Web Strany svobodných občanů: http://www.svobodni.cz/