čtvrtek 19. dubna 2012

Kde jsou?

Už je to přes tři měsíce, co zemřel Václav Havel. Určitě si pamatujete vydatnou mediální masáž, které nešlo ani při sebevětší snaze uniknout. Paralelně se smutkem televizním však probíhal i smutek občanský, který i ty největší ignoranty nutil poslušně se postavit do řady se svojí svíčkou, zaplakat si nad panem prezidentem a stát se tak správným obyvatelem tohoto státu se správným národním cítěním. Kdo nelitoval Havlovy smrti dostatečně nebo snad nelitoval vůbec, měl zaděláno na pořádný problém. Z masy nově vzniknuvších vlastenců se mu totiž dostalo jen nadávek do ,,nesprávných čechů” a hromadného posměchu.

Zajímavé je ale to, že mezi upřímně a plačky truchlící spoluobčany se den po oné události začali hlásit lidé, kteří v době sametové revoluce ještě vůbec na světě nebyli. Odtrhnout se od matčina prsu se jim podařilo až o dva roky déle a přesto uznale pronášeli chválu na Havlův přínos demokracii.

Nechápejte mě špatně, vůbec se nesnažím jakkoli hodnotit zásluhy Václava Havla - s ohledem na můj věk a na to, že jsem vyrůstal od malička již v obrozené republice vám nemůžu podat fundovaný názor. O to víc mě překvapilo, kolik pravověrných příznivců volné politické soutěže a Havlových obdivovatelů mám ve třídě.
A dnes se ptám - kam se všichni ti vlastenci poděli?