středa 20. června 2012

Brusel, den první

Mladá Fronta už delší dobu pořádá soutěž Studenti čtou a píší noviny, jejíž zatím posledního kola jsem se zúčastnil. Spočívala v tvorbě článků na zadaná témata. Z dvaceti sedmi otištěných prací pak zástupci Evropské komise vybrali patnáct studentů, kteří se zúčastní studijní cesty do kolébky evropské integrace a kolektivismu, do hlavního města Belgie, do Bruselu. A shodou okolností byl můj článek nejen otištěn, ale byl jsem i přes mé veřejné euroskeptické názory vybrán jako jeden ze šťastlivců, který obsadil let Praha-Brusel.

Jen na úvod - rád bych vyjádřil poděkování všem doposud zapojeným organizátorům, díky kterým jsem měl možnost se do srdce EU podívat i z jiné perspektivy. Už po prvním dni je to určitě zajímavá zkušenost a doufám, že to tak bude i nadále :)

Vstávat ve čtyři nebylo moc příjemné, ale kupodivu nejsem nijak zvlášť unavený ani teď, když tento článek píšu, a to je 22:47. S pomocí mého hodného otce jsem se dopravil na zatím ještě letiště Ruzyně, přidal se ke skupince výherců, přihlásil se o slušivou eurotaštičku s europapíry a checknul se do letadla.

Prošel jsem tradičně důkladnou security kontrolou a konečně se nalodil na let Českých aerolinií OK 630. Na palubě jsem obdržel dobrou minitortillku a kávu, kterou jsem rozhodně vzhledem k časnému vstávání vděčně přijal.

Brussels International Airport je dlouhé. Sakra dlouhé. Od momentu, kdy vás vykopnou z letadla, do chvíle, kdy si můžete z jezdících pásů odebrat svoje zavazadlo, ujdete pěknou vzdálenost - nedivil bych se, kdyby to i kilometr byl. Následovalo setkání se skupinou a samozřejmý úvod do programu. Ubytovali jsme se začala hlavní náplň dne. Tu jsem se rozhodl shrnout do dvou větších celků.


O evropské integraciJelikož byla akce od počátku sponzorována EU, bylo vcelku jasné o co půjde. Ukázat nám, že EU je vlastně dobrá a že se stará o občany ve svých koloniích, totiž, v členských státech. Jako správný pokrytec jsem do Bruselu odcestoval s ideou, že zjistím, jak to funguje v srdci celé evropské mašinérie. Setkání s ,,čelními představiteli EU" v informačních e-mailu slibovalo mnohé, realita byla však taková, že za první den jsme se setkali a pohovořili s třemi Čechy, nutno podotknout, že každý z nich byl z jiného odboru Evropské komise - té byl totiž první den zcela věnován. Sice nešlo úplně o pana Hermana a pana Barossa, ale byli to lidé poměrně vysoce postavení a patrně i fundování ve svých vhledech do práce komise.

Průběh oněch přednášek byl v podstatě podobný, na konci se rozvinula diskuze a bylo možné klást otázky. Jen heslovitě, co jsem se dozvěděl a co jsem si zapsal do notesu, který mi EK darovala:
- V EK pracuje 33 000 úředníků
- Politici a média v národních státech mohou za to, že se EU vnímána negativně, resp. moho za euroskeptické vnímání EU ze strany ČR - že je EU zobrazována jako netransparentní organizace, kterou obyčejný občan těžko ovlivní
- Politici v národních státech si berou od EU úspěchy a neúspěchy naopak na ní schvalují, toto je také důvod euroskeptického vnímání EU
- 70% legislativy v ČR je stejně původem z EU
- To, že národní vlády mají nějakou reálnou moc je v podstatě iluze - vše důlěžité je rozhodováno v Bruselu a přidr. orgánech EU
- EU je hodná a dobrá
- Prioritou EU je trh práce pro mladé lidi (prioritou top 1)
- Plat nížšího úředníka EK je  cca 3500 - 4000 eur měsíc, mají část, flexibilní pracovní dobu a za přesčasy si určití úředníci mohou vzít max. dva dny volna v měsící
- Neexistuje diferenciace platového ohodnocení v závislosti nad náplní práce, resp. na odboru, ve kterém úředník EK pracuje  nezáleží při určování jeho platu
- Za konečně schválení směrnic EU mohou členské státy, je to jejich problém, že přijímají směrnice, které se lidem nelíbí
- Existence demokratického deficitu byla do jisté míry členy EK přiznána
- Pracovat pro EK je zajímavé a dostanete i definitivu včetně řady výhod. Navíc se můžete stát i placeným stážistou, stačí projít přísným sítem a mít aspoň bakalářský titul.
- Rejnok v luxusní restauraci nedaleko Berlaymontu je docela dobré jídlo, víno k němu podávané taky. Po dlouhé době jsem opět okusil chřest.


Kromě oněch přednášek, které ale nebyly zas tak sugestivní, jak jsem čekal,  jsme ještě navštívili Berlaymont (sídlo EK) samotný, podívali se na audiovizuální vybavení (to lze volně zdarma využívat k šíření povědomí o EU, to je zajímavé) a zúčastnili se tiskové konference pro akreditované novináře, kde vystoupili mluvčí EK a odpovídali na dotazy novinářů. Technické vybavení i komfort sedaček je v press room v Berlaymontu výtečný.

Až zítra se asi podíváme konkrétně více dovnitř, do života v Berlaymontu, takže bych měl onen organismus vidět více zblízka. Prozatím si mě jako proeuristu nezískali, ale snažili se. Upřít se přednášejícím ale nedá to, že působili energicky a upřímně, což samozřejmě neznamená, že jsou, ale minimálně tenhle dojem z toho byl dobrý.

O Bruselu
Brusel je, aspoň podle mých dnešních dojmů, ošklivé město. A nejvíce ho ubíjí to, že je v něm vše, ale ve výsledku nic. Je multikulturní - najdete tu černochy, muslimy, křesťany, Vietnamce a jiné Asijatce a řadu dalších etnik, přičemž každé z nich má pocit, že si musí otevřít restauraci, nebo si nějakou část města přestylizovat k obrazu svému. Autentičnost Bruselu jsem min. v centru a přilehlých oblastech nenašel, protože není. Kultura a tvář města je totiž multikulturalismem tak poškozena, že o nějaké atmosféře nemůže být moc řeč. Pár památek se tu nachází, ale ani ty, ani obrovské budovy EK a ER to nezachrání.

Co je tu super, to je výběr piva - je jich tu vážně hodně, na mnoho různých způsobů - kdybych měl jmenovat za všechny jedno, které bych po dnešku doporučil zkusit, bylo by to kvasnicové pivo Delirium Tremens, které se vyznačuje tím, že má vysoký obsah alkoholu (dle barmana jamaského původu prý přes 9 procent) a v logu má růžového slona. A je velmi dobré.

Uličky jsou tu úzké, náměstíčka většinou malá a všude tu panuje podivný pocit prostorové stísněnosti. Starších budov je málo, hromady etnických občerstvení až příliš mnoho.

Toliko první den, zítra budu pokračovat reporáží ze dne druhého, kterou možná některá svá tvrzení poopravím. Vyprávíme se totiž hlouběji do EK, více do detailu se budeme zaobírat strukturou EU jako celku a prohlédneme si důkladněji město.