úterý 10. července 2012

Moc zákonodárná ≠ moc soudní

Imunita poslanců je z podstaty věci docela rozumná věc, která naše zákonodárce chrání před zlovůlí (nikoliv ale v kalouskovském smyslu slova!) policie, resp. tedy moci výkonné. Má opodstatnění tam, kde je důvodné podezření k tomu, že by mohla být trestní oznámení podaná na poslance pouze účelovými prostředky k omezení práce zákonodárné moci, k omezení práce parlamentu. V takovém případě má smysl dlouze o vydání/nevydání daného poslance hovořit a lze se na imunitu po právu odvolávat.

To co předvádí někteří členové TOP 09 je něco úplně odlišného. Kalousek, Kaslová i pan Schwarzenberg (který mimochodem za veřejné peníze ve výkonu funkce spí) by si měli ujasnit, k čemu ona imunita je a k čemu slouží moc soudní. Jedině ta, tedy soud, může o vinně, či nevinně Vlasty Parkanové rozhodnout - nikoliv naši jakkoli vzdělaní a informovaní poslanci! Proto je odůvodnění nevydání Parkanové tím, že je nevinná naprosto zcestné a divím se, že ho vůbec dotyční mají odvahu nahlas vyslovit.


V případu Parkanové selhává i argument pro důsledné aplikování imunity, který jsem uvedl v prvním odstavci. Zakázka na letadla CASA byla totiž zcela evidentně předražená, na povrch vyvstávají podivné machinace a je tedy krajně nepravděpodobné, že by se někdo snažil omezit výkon práce paní Parkanové trestním oznámením. Mandátový a imunitní výbor (a za to patří oné pro vydání hlasující většině dík) naštěstí vydání paní bývalé ministryně doporučil. A doufám, že zítra odpoledne bude ve sněmovně dostatek duchapřítomných poslanců.