úterý 21. srpna 2012

Atlas Shrugged - krátké zhodnocení oslavy produktivního a racionálního člověka

Konečně jsem za tři měsíce od otevření dočetl jednu ze zásadních knih, která poměrně silně ovlivnila kulturu a prostředí novodobé Ameriky, Atlas Shrugged spisovatelky a filozofky Ayn Randové.


A přikládám svoji malou recenzi z GoodReads:
Velmi inspirující a originální kniha, která sice má jisté stylistické nedostatky, ale její poselství a originalita námětu spojená s velmi zajímavou filozofií, která ji podkládá, se jeví jako nepodstatné. Příběh o ideálních lidech, oslava rozumu, schopnosti člověka tvořit a pracovat pro svůj prospěch, který v důsledku přinese prospěch i ostatním. Člověk jako hrdina, industrialista, umělec a producent - a ukázání světa, ve kterém převládne regulativní altruistické ekonomické řízení a morálka - a že kterého se rozhodnou tito producenti hodnot odejít a stvořit si pro sebe svůj ráj.
Atlas Shrugged je opus magnum Ayn Randové a v podstatě manifest její objektivistické filozofie. Ve vyčerpávajícím cca čtyřicetistránkovém monologu hlavního protagonisty jsou zde vztyčeny základy metafyziky, epistemologie a etiky objektivismu a s jeho aplikací v reálných případech se setkáváme v průběhu románu.
Je to ale náročná kniha, především proto, že je o filozofickou fikci, která dodnes nemá český překlad. A angličtina tu přesahuje i úroveň B2. Osobně jsem od půlky četl bez slovníku (dost slov se opakuje), ale věřím, že to řadě lidem problém dělat může - nicméně český překlad se v nakladatelství Dokořán plánuje a k dispozici by měl být prý do vánoc 2012.
Atlas Shrugged byl v době vydání reakcí na regulacemi zavalenou dobu ,,New Dealu" po krizi na začátku dvacátého století. Zobrazuje totiž společnost, ze které podnikatelé utíkají pod vlivem nesmyslných regulačních a kolektivistických ekonomicko-politických nařízení. A v dnešní době, která je krizí a podobnými levicovými pohnutkami (viz EU) protkána také se jedná stále o aktuální román, který má co říci. A jeho strmě stoupající prodeje v posledních letech to dosvědčují.
A na závěr nesmrtelnou frázi - Kdo je John Galt?

Úryvek z knihy jsem přeložil v tomto článku, o objektivistické filozofii jako takové si můžete přečíst tady.