úterý 7. srpna 2012

The Secret Life of Chaos - skvělý dokument o fanscinující problematice chaosu

Vysoká (možná ta nejvyšší) matematika je fascinující. A jedním z oborů, kterému se můžete jako matematik věnovat je teorie chaosu, jejíž objevení otřáslo základy vědeckého světa. Když několik vědců, mezi nimi třeba známý Alan Turing zjistili, že náš vesmír nebude tak úplně striktně deterministický a že se v něm čas od času dějí věci, které by neměli být možné, došlo k objevu vědeckého chaosu.


I systém založený na striktních matematických pravidlech (vyjádřený třeba velmi jednoduchými matematickými rovnicemi) má určitou tendenci chovat se chaoticky a nepředvídatelně. A toto se projevuje prakticky ve všem, co v přírodě i ve společnosti najdeme.
A tomuto tématu se věnuje hodinu dlouhý dokument BBC 4 The Secret Life of Chaos. Najdeme tu jak úplné základy a principy zkoumání teorie chaosu (jak Turing zjistil matematické principy množení buněk v embryu), tak známý efekt motýlích křídel (i sebemenší změna v počátečních podmínkách systému může vyvolat nezměrné změny a důsledky - důkazy provedené v meteorologii) a také fraktály, chemickou sloučeninu samovolně měnící barvu a osvětlení cesty, kterou věda kráčí vstříc pochopení principů našeho světa.
Nesmírně zajímavé a fascinující téma a výtečně provedený dokument. Doporučuji všemi deseti - The Secret Life of Chaos lze nalézt třeba na The Pirate Bay.

Oficiální web pořadu na BBC