pátek 16. listopadu 2012

Krátce o moralitě kapitalismu


Často slýcháme, že kapitalismus je nejlepší systém proto, protože vytváří největší bohatství největšímu počtu lidí. To je sice pravda, ale je to pouze důsledek toho, že je to jediný morální systém. Pokud bereme jako základní snahu člověka o maximalizaci svého zisku, poskytuje mu neregulovaný kapitalismus (kde je ekonomika oddělena od státní moci) nejsnadnější cestu, jak toho docílit. Nebere mu zbytečně peníze ve prospěch nedefinovatelného obecného dobra a brání jeho základní práva tím, že jej ochraňuje od jakékoli iniciace fyzického násilí. Nežádá po občanech, aby se obětovali pro dobro ostatních a je postaven na základní premise, že člověk je sebestředný tvor.

Vyšlo v časopise Laissez-Faire, číslo září-říjen 2012