pondělí 5. srpna 2013

Glosa: Řešení středu - podnikatelé

Když se baví o politice zastánce levice s voličem pravice, bodem sporu je často otázka volného trhu. Do jaké míry lze považovat člověka za racionálního, jestli uvolnění ekonomiky vyřeší její problémy a podobně. Takové diskuze pak nutně sklouzávají do ideových argumentů, které jsou pro obě strany nepřekročitelné.Přesto ale existují řešení, kvůli kterým není potřeba přesvědčovat společnost o prospěšnosti laissez-faire kapitalismu, a přesto mohou být funkční. A mohou z nich profitovat obě strany politického spektra. Jedním z takových očividných kroků je zlepšení prostředí pro podnikání, snížení byrokratické zátěže a zpříjemnění komunikace se státní správou. Ať už jste stoupenci Keynese nebo Hayeka, u obou směrů platí, že spokojenější a vyšší zisky generující podnikatel přináší systému více. A je lhostejno, jestli takový systém budeme nazývat socialistický nebo neoliberální.