středa 27. listopadu 2013

Veřejnoprávní média v době Babišově

Pro případné konspirátory předesílám, že jsme se o tomhle ve škole vůbec nebavili, není to žádná indoktrinace ze strany FSV UK a netuším, co si o tom myslí moji vyučující-

Veřejnoprávní média mají svoje chyby. Mají velké chyby (jejich řešení není jednoduché), jako je politická podstata Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nepřehledné machinace uvnitř České televize, nebo otázka kvality nejmenované hlavní zpravodajské relace. Domnívám se, že není důvod, aby byl z veřejných peněz financován sportovní kanál, velké pochyby mám i o funkci ČT 1 (jejíž program je velmi podobný komerčním televizím), ale pozice zpravodajského ČT 24 se mi jeví jako velmi důležitá. A to především ve světle uplynulých událostí.

K dobře fungující demokracii patří dobře fungující média. Taková, která sdělují důležité informace, uvádějí je do kontextu a před svými konzumenty nic důležitého nezamlčují. A právě tohle je u majoritních soukromých médií v naší zemi potenciálně ohroženo - teprve čas ukáže, jak se svou mediální silou Andrej Babiš naloží. Zbývá jen věřit ujišťování Roberta Čásenského, že v redakcích hlavních českých deníků jsou odvážní novináři. Jenže je otázkou, jak je taková záruka křehká.

Jednou ze záruk, že se k občanům dostanou nezkreslené informace může být i veřejnoprávní televize, potažmo veřejnoprávní rozhlas. Zdůrazňují slovo může být. Oproštěna od byť jen ekonomických vlivů svých vlastníků může mít potenciálně volnější ruce - nemusí hledět na zisk a tak si může dovolit provozovat například investigativní žurnalistiku, která se v soukromých médiích stává věcí obtížně udržovatelnou. V okamžiku, kdy si nemůžeme být jistí tím, jestli nám není DNES či Lidových novinách něco zamlčováno, může role konkurenčních (a i veřejnoprávních) médií vzrůst. A ruku na srdce - nemyslím si, že by svoji práci Česká televize dělala zas tak špatně.

Je možné filozoficky polemizovat o tom, jestli je morálně správné financovat specifickou daní taková média. Nicméně zdá se mi (a klidně mi to vyvraťte), že jejich existence jako taková smysl má.