pondělí 3. září 2012

Jak tedy budeme maturovat? Tak, nebo tak.

(Psáno především pro studenty mého ročníku, tedy letošní maturanty.)

Ani mě nenechává otázka blížící se maturity úplně lhostejným a průběžně informace kolem ní sleduji. A protože se to na začátek školního roku hodí, zrekapitulujeme si, co zatím víme.


Jelikož si jsou všichni na ministerstvu (naštěstí) asi vědomi, že až doposud byly dlouho připravované státní maturity pěkným propadákem, počítá nový návrh s redukcí škod a ustálením na nějaké rozumné hranici - předtím, než se bude sahat k nějakým radikálnějším krokům. Nový zákon počítá s tím, že budeme maturovat ze čtyř předmětů, a to ve formátu 2+2 - dva školní a dva státní předměty. Povinná bude čeština (didaktický test + ústní zkouška + sloh, který bude znovu opravovaný ve škole) a angličtina, nebo matematika. K tomu si dobereme dva školní předměty dle specializace. Zruší se dvě úrovně zkoušky a zbude jen jedna, nejspíš na úrovni minulé nižší, to kvůli učňovským školám. To vypadá už celkem slušně i přesto, že takovouhle maturitu budou nadále provázet problémy s dlouhým opravováním testů, obrovskou administrativní zátěží a podobně.

Ale pozor. Tyto změny nemusí vůbec proběhnout a ovlivnit tak naši maturitu v roce 2013. Proč? Ministerstvo sice má novelu vyhlášky o maturitách a školského zákona připravenou a jedná s politiky a zdá se to na dobré cestě, jenže sněmovna a senát mají na projednání a přijetí sakra málo času - přihlášky k maturitám se podávají 15. listopadu, což je taky datum, do kterého se musí změněný zákon přijmout. Jinak se pojede podle starého systému, o kterém i sami zástupci ministerstva říkají, že je špatný.

V takovém případě bychom maturovali v případě našeho gymnázia z pěti předmětů. Tři povinné zkoušky ve státní části - čeština, cizí jazyk a volba mezi matematikou a společenskovědním základem (dějepis + zsv dohromady). A k tomu dva předměty ve školní části (v tomto má slovo ředitel, který může určit i tři). Dvě úrovně obtížnosti, centrální hodnocení slohů hodnotiteli.

Vše uvedeno v předchozím odstavci tedy platí, pokud se nestihne schválit nová verze maturity. Náměstek ministerstva školství i ministr Fiala se sice dušují, že na novele panuje všeobecná politická shoda a že by se to mělo stihnout, kdo ví, co se stane. Do sněmovny se dostane nějaký další kontroverzní návrh zákona, opozice bude zdržovat a na naše maturity se zapomene.

Takže - osud naší maturity teď leží v rukou vyjednavačů z ministerstva školství a na ochotě politiků v obou komorách parlamentu. Celkem doufám, že jí budou mít dost.