čtvrtek 29. listopadu 2012

Berme volby zodpovědně

Základní slabinou demokratického systému je v podstatě jeho největší výhoda - většina. V demokracii s rovným volebním právem je politická reprezentace určitým odrazem většinového mínění občanů, tedy kvalita politiků je do určité míry úměrná kvalitě voličské obce.

A co je pro demokracii horší, než apatický nevolič? Volič, co se nechce informovat. Vidím to často - lidé jdou a do urny hodí hlas pro někoho, o kom nic neví. Pro někoho, kdo je jim například jen vzhledově sympatický, pro někoho kdo se navenek tváří jako kamarád, ale zezadu mu na ramena ťuká místní kmotr. A lidé si dovedou najít i hloupější důvody - je to šlechtic, mluví slušně, je vtipný.

To je, promiňte mi, hanebná nezodpovědnost. Uvědomme si, že volby jsou pro nás jediným nástrojem jak přímo a účinně ovlivnit situaci v naší politice. Stokrát můžeme demonstrovat před Strakovou akademií, dvěstěkrát posílat dopisy na Hrad, ale v konečném výsledku rozhodují jen a pouze volby. Je proto obrovská škoda vidět lidi, jak volí na základě povrchních a nedostatečných informací.

Samozřejmě, volby nejsou samospásné a z kandidátky plné mizerů si nevyberete - volit uvědoměle je ale další krůček k tomu, abychom to v naší politice měli lepší.