pátek 8. února 2013

Lidové veto = deformace politiky

Strana svobodných občanů, jinak mě programem celkem sympatická, má jako jeden ze svých politických cílů zavedení tzv. lidového veta, které umožňuje občanům zrušit vetem zákony, přičemž pokud bude zákon takto zrušen, bude parlament rozpuštěn, neboť nereprezentuje vůli občanů [celek viz zde]. Osobně mi připadá takovýto způsob ovlivňování politického rozhodování občany pro podobu politického systému teoreticky i velmi škodlivý.

Základní výtka je to, že pokud lze vetem de facto rozpustit parlament, dojde u politiků ke změně chování. Třeba i kvalitní, ale nepopulární reformy, jejichž pozitivní účinek se ukáže až za delší dobu, budou neprůchodné a žádný politik se je nebude snažit iniciovat, protože by mohl přijít o své místo v parlamentu. Politické strany se více zaměří na průzkumy veřejného mínění a před každým návrhem zákona budou přezkoumávat názor lidu, aby si byli svými pozicemi jistí. Politici se tak budou zatěžovat další prací navíc, budou svůj zákonodárný úřad spravovat v pocitu ohrožení, v atmosféře, kde mohou být po každém odhlasovaném zákonu lidem odvoláni.

Princip lidového veta vychází z toho, že zvolený zákonodárce je považován za zástupce názoru občanů. V podstatě za zrcadlo názoru jeho voličů. Jistě, určité hodnotové schody a tak podobně by tam měly být, ale poslanec je především člověk, ve kterého voliči mají důvěru, že se dokáže správně rozhodnout.

Je samozřejmě otázka, jak velké množství občanů bude k iniciování veta třeba, ovšem tato hranice se může vyvažovat velmi těžko. A jen krátké vychýlení na tu špatnou stranu může politický systém značně deformovat.

Budu velmi rád, když se nějaký obhájce tohoto principu zapojí do diskuze a třeba mne přesvědčí. Ať nad tím přemýšlím, jak chci, pořád mi vychází, že lidové veto dobrý nápad není.

Zdroj fotky: www.lidovky.cz