úterý 28. května 2013

Volný trh, heroin a děti

Jedním z častých postojů zastánců přísně liberálního politického proudu je prosazování absolutního povolení všech dosud nelegálních drog, a to včetně těch tvrdých typu heroin, kokain a podobně. Hlavním argumentem je právo člověka na svobodu dělat si se svým tělem, co uzná za vhodné, tedy si ho i libovolně poškozovat a přijímat do něj látky, jaké chce. Logicky se tahle argumentace, pomineme-li to, že dokonalý smysl dává až v okamžiku volnotržního zdravotnictví, zdá správná. A ona vlastně správná je až do okamžiku, kdy do pomyslné rovnice zahrneme děti.

Svoboda člověka dělat si se svým tělem, co chce, předpokládá dospělost, jeho schopnost dohlédnout do důsledků svého konání, přemýšlet nad nimi a nést zodpovědnost za své činy (což už je trochu problematické samo od sebe, neboť je to zatím stále stát, kdo tuto hranici určuje). A s tím je u dětí problém. Z důvodu jejich (patrně vědecky potvrzené) nedospělosti nemají plnou způsobilost k právním úkonům a stát je chrání od konzumace alkoholu a cigaret. Můžete namítnout, že tato ochrana přece nefunguje a není problém najít čtrnáctiletého s lahví alkoholu a cigaretou v ruce. Jenže právě proto bychom neměli v zájmu zdraví dětí tvrdé drogy pro volný prodej povolovat. Když vidíme, že stát nedokáže ochránit děti před volně prodejným tabákem a alkoholem, proč by tomu mělo být za pár let v případě pervitinu jinak?

Zásadní rozdíl je i v tom, že tabák a alkohol mají v naší kultuře relativně pevné kořeny. Tradice konzumace alkoholu navíc vede stovky let do minulosti. Je zakořeněna jak v rodinách, tak ve společenském a veřejném životě. Zdá se mi, že to je právě jeden z důvodů, proč jejich zakazování mladistvým selhává. Heroin a podobné látky s sebou naopak nesou punc něčeho zakázaného, nebezpečného a špatného, který by se ale za pár (desítek) let po uvolnění trhu mohl ztratit, a postupně by se začaly přesouvat k alkoholu do „běžné zóny“. Rozhodně by to neplatilo pro všechny občany, ale nemá smysl se kvůli alespoň jednomu životu dítěte nad tímhle zamyslet? Myslím, že se shodneme na tom, že pití vodky je pro dítě řádově méně nebezpečné, než konzumace libovolné tvrdé drogy (i o těch lehkých nelegálních by se dalo polemizovat).

Pokud by s uvolněním trhu s drogami nepřišla nějaká masivní regulace, najdou se brzy obchodníci, kteří budou cílit přímo na děti, protože vědí, že závislý v mladém věku je ideální zboží. Pokud bychom takovou reklamu zakázali, obchodníci si buďto nějakou cestu (třeba skrz legální „dealery“) najdou, nebo to bude vypadat do jisté míry podobně jako v případě cigaret a alkoholu.

Rozhodně nejsem zastánce přístupu, že když něco zakazuje zákon, tak je to automaticky správně. To rozhodně ne. Ale přijde mi, že někdy důsledně libertariánské teorie naráží právě na děti. Můžeme argumentovat tím, že děti má vychovávat rodina, ale když se podíváme na dnešní stav v oblasti legálních drog, tak tenhle model stoprocentně nefunguje. A proto bych byl, co se týče plošné legalizace drog, opatrný.

Jako obvykle si rád nechám svůj názor vyvrátit, piště a diskutujte.