středa 9. října 2013

World Press Photo 2013: Barcelona Demonstrations

Text jsem psal pro předmět Fotožurnalistika I, ve kterém jsme dostali za úkol popsat po návštěvě výstavy World Press Photo jednu fotografii, která nás zaujala.

Emilio Moneratti - Barcelona Demonstrations 
(3rd prize contemporary issues singles)

Fotografie zachycující přímé důsledky srážky španělských demonstrantů s policií během březnové generální stávky je výjimečná hned v několika ohledech. Do zneklidňující středové kompozice (která tak na diváka přenáší naléhavost situace) se Monerattimu podařilo zachytit okamžik se silným emocionálním nábojem - zoufalstvím majitelky obchodu Mirei, jehož výloha je ničema rebelujícími demonstranty. Pokud by však na snímku bylo jen toto, nezasloužil by si zase takovou pozornost. Jenže je toho více.
Snímači Monerattiho fotoaparátu se podařilo zachytit řadu malých, zpočátku neviditelných detailů, které jsou ale pro celkové vyznění fotografie důležité. Díky využití odrazu od skla výlohy můžeme v kontrastu se zoufalou majitelkou obchodu vidět smějícího se demonstranta - v tomto výjevu obsažená ironie v konečném důsledku zesiluje působení obrazu, ukazuje ve své nahotě bezohlednost bezmyšlenkovitě se valícího davu. Jak umělecká, tak dokumentární hodnota fotografie dostává vyšší rozměr. Jako přídavek se italskému fotografovi podařilo do políčka vměstnat i další symboly spokojené konzumní společnosti - odraz plakátu inzerujícího pánskou kosmetiku a španělský nápis “jeden balónek pro každé dítě” který zní v kontextu celého snímku nepatřičně a jen dokresluje sugestivní atmosféru zoufalství. V kontextu celé výstavy jde o fotografii, která je silná jak kompozičně, tak tematicky. Fotograf se neuchýlil k výrazným úpravám obrazu, ponechal mu jeho reportážní syrovost, čímž jen zdůraznil jeho hlavní myšlenku. Přestože se v celé letošní sérii World Press Photo objevuje více fotografií, u nichž prim hrají emoce, považuji snímek Barcelona Demonstrations za jeden u nejsugestivnějších a nejpromyšlenějších. To, v čem si získal moje sympatie především, je kontext obklopující hlavní snímaný okamžik. Bez něj by šlo o povedenou, ale nikam nepřesahující reportážní fotografii.